DLA PACJENTÓW


Droga od pomysłu do wprowadzenia na rynek nowego leku jest bardzo długa –  średnio trwa kilkanaście lat. Nowa substancja przechodzi szereg testów laboratoryjnych (in vitro), badań z udziałem zwierząt (badania przedkliniczne) i ludzi (badania kliniczne) aby w pełni zbadać jej bezpieczeństwo i skuteczność oraz opracować optymalny sposób dawkowania.

W przestrzeni publicznej pojawiają się nierzadko krytyczne głosy nt. badań klinicznych. Musimy jednak pamiętać, że badania kliniczne są niezbędnym elementem postępu w medycynie, postępu, którego każdy z nas jest bezpośrednim lub pośrednim beneficjentem. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na inne pozytywne aspekty badań klinicznych. Uczestnicy badań klinicznych uzyskują dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, często będących leczeniem ostatniej szansy, które bywa bardzo kosztowne lub wręcz niedostępne.

Opieka medyczna jest na najwyższym poziomie co wynika ze specyfiki badań klinicznych narzucających wymóg spełnienia restrykcyjnych kryteriów kwalifikacyjnych (a przez to często do szerokiej diagnostyki wstępnej), ścisłego monitorowania przebiegu choroby i skuteczności terapii, stałego dostępu do zespołu prowadzącego leczenie i szybkiej reakcji na ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia. Szeroka diagnostyka wstępna wykonywana u uczestników badań klinicznych często przyczynia się do zwiększenia wykrywalności innych chorób u pacjentów (badania przesiewowe/diagnostyczne przeprowadzane na etapie kwalifikacji do badań klinicznych). Dzięki temu możliwe jest szybsze wdrożenie odpowiedniej terapii, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności zastosowanego leczenia.

Zasady prowadzenia badań klinicznych oraz prawa i obowiązki wszystkich stron (tj. sponsora, badacza i uczestnika) ściśle regulują międzynarodowe i krajowe przepisy prawa, przy czym podstawową zasadą pozostaje nadrzędność praw, bezpieczeństwa, zdrowia i dobra uczestników badania. 

Jeśli chcą Państwo zapoznać się bliżej z tematyką badań klinicznych lub zastanawiają się Państwo nad udziałem w badaniu, zapraszamy do zapoznania się ze stroną https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/ Jest to strona utworzona przez Agencję Badań Medycznych, dedykowana tematyce badań klinicznych, w której wyjaśnione są pojęcia, zagadnienia oraz zamieszczone są odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. W przypadku pytań mogą się również Państwo bezpośrednio kontaktować z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Wojskowego Instytutu Medycznego.

WIM jest placówką zatrudniającą wysokiej klasy specjalistów i ma bogate doświadczenie w realizacji badań klinicznych w różnych obszarach medycyny, a wszystkie badania prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów. Zapraszamy do udziału w badaniach klinicznych prowadzonych w Wojskowym Instytucie Medycznym. Szczegółowe informacje na temat prowadzonych badań klinicznych, otwartych rekrutacji  oraz możliwości zgłoszenia do bazy danych znajdują się w zakładkach Rejestr badań klinicznych oraz Rekrutacja.