ABM

    Agencja Badań Medycznych (ABM) jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.  Jest podmiotem, którego celem jest budowa innowacyjnego systemu opieki zdrowotnej.

W ramach ogólnopolskiego konkursu Agencji Badań Medycznych na stworzenie wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), Wojskowy Instytut Medyczny znalazł się w gronie laureatów, a wysokość dofinansowania wyniosła 11,6 mln zł. Dzięki temu dofinasowaniu WIM ma zabezpieczone środki na działalność CWBK w latach 2021-2025.

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych WIM stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania ze strony rynku badań klinicznych i jest elementem długofalowej strategii rozwoju WIM jako nowoczesnej jednostki świadczącej usługi medyczne na światowym poziomie oraz rozbudowującej potencjał  naukowo-badawczy. Wierzymy, iż dzięki podjętym działaniom oraz uzyskanemu dofinansowaniu Wojskowy Instytut Medyczny przyczyni się w sposób bezpośredni  do rozwoju krajowego rynku badań klinicznych, a w konsekwencji do podniesienia rangi naukowej oraz atrakcyjności krajowych instytucji medycznych na arenie międzynarodowej.

    Dyrekcja i pracownicy Wojskowego Instytutu Medyczny i nowopowstałej komórki są dumni z otrzymanego wyróżnienia i wsparcia finansowego oraz liczą na dalszą owocną współpracę z Agencją Badań Medycznych.

https://abm.gov.pl/