REJESTR KOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH / WYROBÓW MEDYCZNYCH PROWADZONYCH W WIM

(dotyczy tylko badań klinicznych, których Sponsor badania wyraził zgodę na umieszczenie tytułu na stronie internetowej WIM)

 

form

 

REJESTR NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH / WYROBÓW MEDYCZNYCH PROWADZONYCH W WIM:

 

Form