dr hab. n. med. Bartłomiej Kisiel - Kierownik CWBK  dr n. med. Joanna KUR-ZALEWSKA - z-ca Kierownika CWBK

r. pr Marta Trzcińska - Radca prawny Julita Stępień - Księgowa

dr n. farm. Aneta Książek - Koordynator administracyjny w aptece
/Koordynator ds. bezpieczeństwa terapii

dr n. med. Daniel Rabczenko - Biostatystyk

Agata Borkowska - Pisarz medyczny Ewelina Kowal - Starszy specjalista

Aleksandra Feliksiak -
Monitor badań klinicznych/ Koordynator badań klinicznych
Alicja Szczygieł - Jamińska
Monitor badań klicznych / Koordynator badań klinicznych

Monika Zdaniecka
Koordynator administracyjny / Specjalista ds. jakości
Aleksandra Olszewska
Diagnosta laboratoryjny

Monika Bińskowska - Gałek
Rejestratorka medyczna