DLACZEGO WIM?

INFRASTRUKTURA, DOŚWIADCZENIE, KADRA, JAKOŚĆ

Wojskowy Instytut Medyczny jest wielospecjalistyczną, akredytowaną placówką zatrudniającą wysokiej klasy specjalistów. Posiada rozbudowaną infrastrukturę, która zapewnia możliwość prowadzenia w ośrodku badań w wielu obszarach klinicznych.

WIM może poszczycić się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu komercyjnych badań klinicznych o zróżnicowanym, realizowanych przez większość klinik i zakładów wchodzących w skład jednostki. Sukcesywnie wzrasta również wolumen realizowanych niekomercyjnych badań klinicznych. 

W 2021r. w WIM utworzono Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – jednostkę dedykowaną obsłudze komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych, stanowiącą wspólny punkt kontaktowy dla Sponsorów. Centralizacja i standaryzacja procesu kontraktowania badań klinicznych ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procedur formalno-prawnych, a w efekcie poprawić jakość współpracy ze Sponsorami. W ramach CWBK powstaje również Oddział Wczesnych Faz, umożliwiający realizację badań klinicznych I i II fazy.

W WIM wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością, obejmujący również obszar badań klinicznych. Sukcesywnie wprowadzane i modyfikowane standardowe procedury operacyjne są gwarancją najwyższych standardów jakościowych.